News


• 17th March 2017,     Ten new Norwegian Centres of Excellence     http://www.forskningsradet.no/prognett-sff/Nyheter/Ten_new_Norwegian_Centres_of_Excellence/1254025588940

 

• 16th March 2017,     Full satsing på å omprogrammere kreftceller til ufarlige celler     https://titan.uio.no/node/2231

 

• 15th March 2017,     CanCell application selected as new center of excellence.     http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ti_nye_sentre_for_fremragende_forskning/1254025392105

                                         Five new Centres of Excellence to the University     http://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/fem-nye-sff-til-uio.html

                                         Gratulerer med den fremragende dagen!     https://titan.uio.no/node/2230

                                         Slik skal de programmere kreftceller til å bli ufarlige (subscription required)     http://www.dagbladet.no/nyheter/slik-skal-de-programmere-kreftceller-til-a-bli-ufarlige/67392323

 

• 15th March 2016,     CanCell application selected for the second round.     http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/SFF_34_sentre_gar_videre_til_andre_runde/

 

• 24th November 2015,    CanCell application submitted to the Norwegian Research Council.

 

• 24th October 2015,    CanCell website is up and running.